-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเจาเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเจาเหนือ

รหัสโรงเรียน : 100710

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 108 – วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์ : 044870286

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเจาเหนือ

-- advertisement --