-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

รหัสโรงเรียน : 100363

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านโนนสะอาด – ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ : 044823224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

-- advertisement --