-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกหว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกหว้า

รหัสโรงเรียน : 100014

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36240

โทรศัพท์ : 063-7658984

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกหว้า

-- advertisement --