โลโก้โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์

รหัสโรงเรียน : 100070

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.12ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ไทรงาม -หนองแดง นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์