-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

รหัสโรงเรียน : 100528

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่1 ต.กวางโจน อ.ภุูเขียว จ.ชัยภูมิ ทางหลวงสายชัยภูมิ กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

-- advertisement --