-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านก่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านก่าน

รหัสโรงเรียน : 100426

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044870553

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านก่าน

-- advertisement --