-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงพอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงพอง

รหัสโรงเรียน : 100407

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงพอง

-- advertisement --