-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์

รหัสโรงเรียน : 100491

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 137 บ้านนาสวรรค์ สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ 36190

โทรศัพท์ : 044109314

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์

-- advertisement --