-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 100434

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044870146

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์

-- advertisement --