-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 100699

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์

-- advertisement --