โลโก้โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 100654

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาสมบูรณ์ – หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ : 044870169

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์