-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

รหัสโรงเรียน : 100577

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาหนองทุ่ม – บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

-- advertisement --