-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสวนอ้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสวนอ้อย

รหัสโรงเรียน : 100529

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสวนอ้อย – กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : 044870276

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสวนอ้อย

-- advertisement --