โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขาม

รหัสโรงเรียน : 100415

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044870380

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขาม