-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองคัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองคัน

รหัสโรงเรียน : 100535

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 360 – ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : 044130442

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองคัน

-- advertisement --