-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองคู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองคู

รหัสโรงเรียน : 100501

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 – หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ 36190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองคู

-- advertisement --