-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม

รหัสโรงเรียน : 100527

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองบัวพรม – หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : 094-3612834

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวพรม

-- advertisement --