-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน

รหัสโรงเรียน : 100433

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองพีพ่วน – เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044870237

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน

-- advertisement --