-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 100378

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 0878721552

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

-- advertisement --