-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน : 100435

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล

-- advertisement --