-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ

รหัสโรงเรียน : 100394

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 39 – บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ

-- advertisement --