-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกงาม

รหัสโรงเรียน : 100406

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโคกงาม แก้งคร้อ-นาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 0888914735

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกงาม

-- advertisement --