-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสลวย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสลวย

รหัสโรงเรียน : 100517

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสลวย

-- advertisement --