-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

รหัสโรงเรียน : 100393

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ – บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044873369

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

-- advertisement --