-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

รหัสโรงเรียน : 100622

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 127 – โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ 36180

โทรศัพท์ : 0812642117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกมะตูม

-- advertisement --