-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม

รหัสโรงเรียน : 100388

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044-8730390

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม

-- advertisement --