-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 100587

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : 044-8704109

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี

-- advertisement --