-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

รหัสโรงเรียน : 100512

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านโนนทัน – หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : 044128556

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

-- advertisement --