-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 100120

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 323 – หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044803097

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

-- advertisement --