โลโก้โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 100748

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – บำเหน็จณรงค์-เทพสถิต ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม