โลโก้โรงเรียนบ้านท่าชวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าชวน

รหัสโรงเรียน : 100745

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านท่าชวน – ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044870152

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าชวน