-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบะเสียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบะเสียว

รหัสโรงเรียน : 100725

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 55 – หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044870181

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบะเสียว

-- advertisement --