-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร้านหญ้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร้านหญ้า

รหัสโรงเรียน : 100129

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 214 – หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร้านหญ้า

-- advertisement --