-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 100747

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044870202

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์

-- advertisement --