-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังเสมา  (พินิจอนุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 100132

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044852725

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)

-- advertisement --