โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

รหัสโรงเรียน : 100270

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250

โทรศัพท์ : 044-870435

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว