-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน : 100723

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองฉิม – หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044846410

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

-- advertisement --