-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)

รหัสโรงเรียน : 100111

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044851070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)

-- advertisement --