-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองม่วง

รหัสโรงเรียน : 100122

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองม่วง – ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 0850170131

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองม่วง

-- advertisement --