-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยบง

รหัสโรงเรียน : 100125

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ – ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044897245

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยบง

-- advertisement --