-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วย

รหัสโรงเรียน : 100126

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 3 จัตุรัส-บำเหน็จณรงค์ หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044875280

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วย

-- advertisement --