-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 100118

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สีคิ้ว-ชัยภูมิ ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 0818777681

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์)

-- advertisement --