-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

รหัสโรงเรียน : 100754

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044870178

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

-- advertisement --