-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

รหัสโรงเรียน : 100202

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สุรนารายณ์ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230

โทรศัพท์ : 044857104

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

-- advertisement --