-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

รหัสโรงเรียน : 110138

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 86160

โทรศัพท์ : 077655074

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

-- advertisement --