-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร

รหัสโรงเรียน : 110042

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 86000

โทรศัพท์ : 077-659104

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร

-- advertisement --