-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชุมโค

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชุมโค

รหัสโรงเรียน : 110131

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหน้าถ้ำ – ชุมโค ปะทิว ชุมพร 86160

โทรศัพท์ : 077591010

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชุมโค

-- advertisement --