-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา

รหัสโรงเรียน : 110054

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เอเชีย41 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 86100

โทรศัพท์ : 077979330

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา

-- advertisement --