-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทรายขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทรายขาว

รหัสโรงเรียน : 110111

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 473 – สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 86140

โทรศัพท์ : 077520052

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทรายขาว

-- advertisement --