-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ

รหัสโรงเรียน : 110076

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านธรรมเจริญ – หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 86140

โทรศัพท์ : 077630010

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ

-- advertisement --